Rýchla navigácia: E-SHOP Produkty pre podniky TOP 10 AKTIVIT KONTAKT CITRUS 500 ml MR

AKTIVIT KONTAKT CITRUS 500 ml MR

AKTIVIT KONTAKT CITRUS 500 ml MR

Vaša cena1,50 EUR
Vaša cena s DPH1,80 EUR
DostupnosťSkladom Áno
Kód 
 72166
Zákaznícky kód 
 
EAN 
 8586000285071


Popis zbožíFoto

Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná. Obsahuje nebezpečnú zložku: propán-2-ol, H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. 1-metoxypropán-2-ol, H226 Horľavá kvapalina a pary., H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Nátrium-2-(dodecyloxy)- 6oxoetán-1-sulfonát, H315 Dráždi kožu. H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí., H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.. N-(n-oktyl)-2-pyrolidón, H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.. H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.


Mohlo by Vás zaujímať
Bann pasta 200 ml v tube
Dostupnosť: Na objednávku
0,53 EUR
0,44 EUR bez DPH

BANN tekutá pasta 400 ml /abrazívny gel/
Dostupnosť: Skladom: Áno
1,08 EUR
0,90 EUR bez DPH

Pantra profesional water bay aromatic concentrate 150 ml
Dostupnosť: Skladom: Áno
NEBEZPEČENSTVO H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami
5,40 EUR
4,50 EUR bez DPH


Zobraziť obsah košíka
V košíku je: 0 položiek
Celkom: 0,00 EUR