Rýchla navigácia: E-SHOP Produkty pre podniky TOP 10 AKTIVIT water flower air freshener 500 ml

AKTIVIT water flower air freshener 500 ml

AKTIVIT water flower air freshener 500 ml

Vaša cena2,92 EUR
Vaša cena s DPH3,50 EUR
DostupnosťSkladom ÁnoCould not find a part of the path 'c:\abra\web\userdata\images\banners\facebook_detail.html'.
Kód 
 72273
Zákaznícky kód 
 
EAN 
 586000283534


Popis zbožíFoto

Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná. Obsahuje nebezpečnú zložku: hexyl-2-hydroxybenzoát, H315 Dráždi kožu. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro 2,3,8,8 –tetramethyl 2 naphtyl)ethan –1-one, H315 Dráždi kožu. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 2-4-(tert-butylbenzyl)propionaldehyde, H302 škodlivý po požití. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 3-fenyl-2-hexylpropenál, H315 Dráždi kožu. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. 3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one a izomery, H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Alfa-isomethyljonon, H315 Dráždi kožu. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.


Mohlo by Vás zaujímať
AKTIVIT green lily air freshener 500 ml
Dostupnosť: Skladom: Áno
Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná.Obsahuje nebezpečnú zložkuCitronelol– H315 Dráždi kožu. H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.H411Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.3-fenyl...
3,50 EUR
2,92 EUR bez DPH

AKTIVIT water bay air freshener 500 ml
Dostupnosť: Skladom: Áno
Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná. Obsahuje nebezpečnú zložku: hexyl-2-hydroxybenzoát, H315 Dráždi kožu. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H410 V...
3,50 EUR
2,92 EUR bez DPH

AKTIVIT KONTAKT 500 ml s rozprašovačom
Dostupnosť: Skladom: Áno
Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná.Obsahuje nebezpečnú zložku: propán-2-ol, H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty....
1,80 EUR
1,50 EUR bez DPH


Zobraziť obsah košíka
V košíku je: 0 položiek
Celkom: 0,00 EUR