Rýchla navigácia: E-SHOP Špeciálna dezinfekcia
Dostupnosť:

Zoradiť podľa
Zobraziť

1  2  

5P Plus - dezinfekčný prostriedok
Dostupnosť: Skladom
NEBEZPEČENSTVO H315 Dráždi kožu. H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy. H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Tekutý dezinfekčný prostriedo...
3,50 EUR
4,20 EUR s DPH

Bann Kaz - prostriedok na dezinfekciu plôch
Dostupnosť: Skladom
NEBEZPEČENSTVO H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pr...
8,00 EUR
9,60 EUR s DPH

Bannderm - antibakteriálne mydlo
Dostupnosť: Skladom
Kvalitné tekuté mydlo s antibakteriálnym účinkom s obsahom triklosanu. Vyznačuje sa jemnou penivosťou, príjemnou vôňou a dobrou oplachovateľnosťou. Obsahuje látky ošetrujúce pokožku.
2,00 EUR
2,40 EUR s DPH

Bannderm gel - gelový prípravok na dezinfekciu rúk
Dostupnosť: Skladom
NEBEZPEČENSTVO H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary. H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Gélov...
2,00 EUR
2,40 EUR s DPH

Banox tabs - tabletová dezinfekcia
Dostupnosť: Skladom
Dezinfekčný prostriedok na báze chlóru vo forme tabliet
25,00 EUR
30,00 EUR s DPH

Enzyma - prípravok na odstraňovanie biolog. záťaže
Dostupnosť: Skladom
NEBEZPEČENSTVO H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. Enzymatický detergent na odstraňovanie biologickej záťaže na predmetoch a zdravotníckych pomôckach. Používa sa v predsterilizačnej príprave.
15,00 EUR
18,00 EUR s DPH

Forten - prostriedok na dezinfekciu plôch a predmetov
Dostupnosť: Skladom
Tekutý dezinfekčný prostriedok s obsahom aldehydov na dezinfekciu plôch a povrchov. Neobsahuje formaldehyd.
8,00 EUR
9,60 EUR s DPH

FORTEN RAPID

Kód: 52014

FORTEN RAPID
Dostupnosť: Skladom
NEBEZPEČENSTVO H302 Škodlivý po požití. H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astm...
9,00 EUR
10,80 EUR s DPH

HYGEM PLUS

Kód: 52144

HYGEM PLUS
Dostupnosť: Skladom
NEBEZPEČENSTVO H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlh...
8,50 EUR
10,20 EUR s DPH

Chiroderm - dezinfekčné mydlo
Dostupnosť: Skladom
ekuté dezinfekčné mydlo na hygienické a chirurgické umývanie rúk. Obsahuje alkoholy.
25,00 EUR
30,00 EUR s DPH

Chiroderm - prípravok na dezinfekciu rúk
Dostupnosť: Skladom
NEBEZPEČENSTVO H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary. H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Kvapal...
2,50 EUR
3,00 EUR s DPH

Kvarsept 3 Gen - prostriedok na dezinfekciu nástrojov a pomôcok
Dostupnosť: Skladom
NEBEZPEČENSTVO H302 Škodlivý po požití. H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H332 Škodlivý pri vdýchnutí. H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať ...
10,00 EUR
12,00 EUR s DPH


1  2  
Zobraziť obsah košíka
V košíku je: 0 položiek
Celkom: 0,00 EUR